Hướng dẫn các thủ tục về BHXH khi thay đổi địa điểm công ty (thay đổi cơ quan BHXH quản lý)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 20/04/2017 - 45722 lượt xem.

Khi doanh nghiệp chuyển đổi địa điểm kinh doanh (trụ sở chính) thì đồng thời thay đổi cơ quan BHXH quản lý.

Vậy cần làm thủ tục gì để chuyển đổi cơ quan BHXH? , cùng xem hướng dẫn dưới đây:

Doanh nghiệp phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ BHXH cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan BHXH cũ và đăng ký tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH mới.

Tức là:
1. Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN và chốt sổ BHXH đối với cơ quan BHXH nơi đi
2. Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan BHXH nơi đến

Dưới đây là áp dụng tại TP.HCM, các tỉnh thành khác có thể tham khảo

*****Tại cơ quan BHXH nơi chuyển đi:

1) Báo giảm và chốt sổ BHXH đối với cơ quan BHXH chuyển đi

a) Báo giảm

Chuẩn bị các hồ sơ sau, nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi

– Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải thể của đơn vị, giấy phép kinh doanh,… (Bản sao)
– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)
– Chứng từ nộp tiền (Bản sao nếu có)
Phiếu giao nhận hồ sơ 106

       Ảnh minh họa

Lưu ý:

– Đối với đơn vị giao dịch điện tử thành công nhưng không gửi kèm theo file hình ảnh mục 1, 4 thì in bảng kê nộp kèm các hồ sơ này và thẻ BHYT (nếu có) qua Bưu điện (phí Bưu điện VNPT do cơ quan BHXH trả).

– Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho cơ quan BHXH nơi đi trước ngày 1 của tháng báo giảm. Trường hợp không thu hồi được thẻ BHYT phải lập mẫu D02-TS tăng hết giá trị thẻ.

– Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

b) Chốt sổ BHXH

+ Phiếu giao nhận hồ sơ 301
+ Tờ rời sổ (nếu có)
+ Sổ BHXH
+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (TK1-TS, 1 bản/người)
+ Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

                                                                                Ảnh minh họa

Lưu ý:

– Thanh toán đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN đến tháng chuyển đi, nộp hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động tại BHXH nơi đi dứt điểm đến thời điểm chuyển đi. Kịp thời đăng ký tham gia BHXH tại cơ quan BHXH nơi đến không chờ giải quyết xong những tồn tại với cơ quan BHXH nơi đi.
– Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

***** Tại cơ quan BHXH nơi chuyển đến:

Làm theo hướng dẫn tại Phiếu giao nhận hồ sơ 101, cụ thể cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK3-TS, 01 bản)

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 01 bản)

– File hình ảnh (hoặc bản sao) Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (01 bản)

– Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 1 bản)

– Phiếu giao nhận hồ sơ 101

Ảnh minh họa

Lưu ý:

– Trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận thông báo chấp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH đơn vị phải chuyển ngay số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên để cơ quan làm căn cứ cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.

– Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

 

Diễn đàn Webketoan