Hướng dẫn đăng ký cấp mã số thuế đối với chi nhánh phụ thuộc và kê khai, nộp thuế GTGT của các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của công ty

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 13/04/2016 - 12421 lượt xem.

Đăng ký cấp mã số thuế đối với chi nhánh phụ thuộc
Nếu công ty thành lập các chi nhánh ở các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính thì thực hiện đăng ký thành lập chi nhánh và cấp mã số đơn vị phụ thuộc theo quy định tại khoản 8, điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015, cụ thể:
– Nếu thành lập trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/11/2015) chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc thì phải liên hệ với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số
– Nếu thành lập kể từ ngày nghị định có hiệu lực (ngày 01/11/2015) thì thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh và cấp mã số đơn vị trực thuộc tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Kê khai, nộp thuế GTGT của các chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
– Trường hợp chi nhánh, địa Điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh, địa điểm kinh doanh, trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
– Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
– Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Nguồn tham khảo: Công văn 805/TCT-KK ngày 02/03/2016

Diễn đàn Webketoan