Hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017 (nộp, xử lý nộp sai,….)– Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 09/01/2017 - 30148 lượt xem.

1. Nộp lệ phí môn bài năm 2017 vào NSNN:

Thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC:

+ Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: Tiểu mục 2862
+ Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: Tiểu mục 2863
+ Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, nhóm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: Tiểu mục 2864

2. Nộp NSNN đối với khoản nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước

Thông tin tiểu mục hạch toán đối với khoản nộp nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước:
– Thuế môn bài bậc 1: Tiểu mục 1801
– Thuế môn bài bậc 2: Tiểu mục 1802
– Thuế môn bài bậc 3: Tiểu mục 1803
– Thuế môn bài bậc 4: Tiểu mục 1804
– Thuế môn bài bậc 5: Tiểu mục 1805
– Thuế môn bài bậc 6: Tiểu mục 1806
– Thuế môn bài khác: Tiểu mục 1849
3. Xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN

Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận lệ phí môn bài cũ, lập giấy C1-07/NS gửi cơ quan thuế (kho bạc) điều chỉnh sang tiểu mục mới.

Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về trước theo tiểu mục mới dẫn đến sai nghĩa vụ của NNT, lập giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS để điều chỉnh sang tiểu mục cũ, đảm bảo trừ nợ đúng.

4. Nâng cấp ứng dụng chứng từ nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục mới

Ứng dụng nộp thuế điện tử, E-tax nâng cấp bổ sung các tiểu mục mới vào danh mục nội dung kinh tế để NNT có thể chọn nộp cho các tiểu mục này như sau:
Mục 2850: Lệ phí sản xuất kinh doanh (…lệ phí môn bài từ 2017)
+ Tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức (bậc) 1
+ Tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức (bậc) 2
+ Tiểu mục 2864: Lệ phí môn bài mức (bậc) 3

– Ứng dụng Nộp thuế điện tử, E-tax nâng cấp cập nhật lại tên tiểu mục hạch toán thuế môn bài theo quy định cũ để tránh nhầm lẫn cho người nộp thuế như sau:
Mục 1800: Thuế môn bài (từ năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1801: Thuế môn bài bậc 1 (năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1802: Thuế môn bài bậc 2 (năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1803: Thuế môn bài bậc 3 (năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1804: Thuế môn bài bậc 4 (năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1805: Thuế môn bài bậc 5 (năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1806: Thuế môn bài bậc 6 (năm 2016 trở về trước)
+ Tiểu mục 1849: Thuế môn bài khác (năm 2016 trở về trước)

Nguồn tham khảo: Công văn 27/TCT-KK, ngày 05/01/2017

 

Diễn đàn Webketoan