Hướng dẫn mới về chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng nhân viên từ Quỹ phúc lợi – Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Sunday 26/03/2017 - 10175 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC
– Khoản 1, Khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Trường hợp Công ty sử dụng sản phẩm do chính Công ty sản xuất ra hoặc hàng hóa do Công ty mua về với mục đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi thì Công ty được:

+ Kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định;
+ Phải xuất hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.

Chi cho, biếu, tặng cho nhân viên bằng quỹ phúc lợi nhưng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được tính vào chi phí được trừ

– Trường hợp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, Công ty:

+  Không phải lập hóa đơn;
+  Không được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Nguồn tham khảo: Công văn 834/TCT-DNL, ngày 14/03/2017

Diễn đàn Webketoan