Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2017 – BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 03/01/2017 - 11426 lượt xem.

 

1) Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN

– Từ ngày 01/01/2017, tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương và phụ cấp lương (có bắt buộc đóng BHXH và không đóng BHXH, xem hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH) ghi trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

– Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định , trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

2) Mức lương tối thiểu vùng:

– Kể từ ngày 01/01/2017, các đơn vị sử dụng lao động, rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp, theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới 2017. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho từng lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng, mức lương mới được áp dụng như sau:

+ Mức 3.750.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.

+ Mức 3.320.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.


Người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại TP.HCM nhưng làm việc tại các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trong HĐLĐ để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

– Mức lương tối thiểu vùng chỉ dùng ký HĐLĐ và đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và thời giờ làm việc bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động.

Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua học nghề) thì tiền lương ghi trong HĐLĐ thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.


Chậm nhất đến ngày 20/02/2017, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nếu hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ phải tính lãi truy thu theo quy định.
Đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm hoặc không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, dẫn đến tình trạng người lao động có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bằng mức lương tối thiểu vùng mới cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Áp dụng tại TP.HCM

– Cơ quan BHXH chỉ xác nhận sổ và giải quyết chế độ khi đơn vị thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng đúng quy định trên.

Căn cứ: 

Nguồn tham khảo : Công văn 3059/BHXH-QLT, ngày 20/12/2016

Diễn đàn Webketoan