Hướng dẫn trả lương cho người lao động khi dừng việc do covid 19

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Tuesday 18/05/2021 - 1622 lượt xem.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy một số khu vực tập trung đông công nhân làm việc phải thường xuyên nghỉ thay bớt ca để giảm bớt số lượng người làm việc, phòng chống covid hoặc công ty có người bị nhiễm covid, thì chắc chắn sẽ bị cách ly, dẫn đến nghỉ làm việc một thời gian. Vậy tổ chức phải trả lương như thế nào để đảm bảo được quyền lợi của người lao động?

Theo hướng dẫn mới từ công văn 260/LĐLĐ, thì sẽ được thực hiện như sau:

– Đối với trường hợp phải ngừng việc do dịch:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.
+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Căn cứ khoản 3, điều 99, bộ luật lao động 2019

– Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn đến không bố trí đủ việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động co thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo Điều 29 Bộ luật Lao động , đảm bảo các quy định”

+ Người lao động tạm thời chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm.
+ Người sử dụng lao động phải báo trước cho NLĐ ít nhất 03 ngày làm việc (thông báo rõ về thời hạn làm tạm thời, công việc phải phù hợp sức khỏe, giới tính của NLĐ).
+ NLĐ được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương này thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

– Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì người SDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận “Tạm hoãn Hợp đồng lao động” không hưởng lương hoặc hưởng lương nếu hai bên có sự thỏa thuận (Theo Điều 30 Bộ Luật lao động). Trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ.

– Trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới buộc phải cắt giảm chỗ làm việc, thực hiện tổ chức lại lao động: Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động, đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ (theo Điều 36 hoặc Điều 42 Bộ luật Lao động). Trong trường hợp này doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp cho NLĐ theo Điều 46 hoặc Điều 47 Bộ luật Lao động), Công đoàn cơ sở hướng dẫn NLĐ hoàn thiện thủ tục hướng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (nếu có).

 

Diễn đàn Webketoan