Kết cấu Luật quản lý thuế 2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 16/09/2019 - 3617 lượt xem.

Giới thiệu Luật quản lý thuế 2019

Ngày 13/06/2019, Quốc Hội đã thông qua Webketoan trân trọng mời Anh/chị đến tham dự hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 9/2019.. Luật Quản lý thuế 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

Luật Quản lý thuế 2019 có 5 nội dung mới:

 • Dãn thời hạn quyết toán thuế TNCN đến 30/04 đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế (điều 44);
 • Mở rộng quyền của người nộp thuế (điều 16);
 • Quản lý thuế đối với giao dịch điện tử (điều 42);
 • Thêm chức năng cho Đại lý thuế (điều 104);
 • Chống chuyển giá, dịch chuyển lợi nhuận (điều 42)

Xem thêm bài viết 5 nội dung mới đáng chú ý của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Kết cấu Luật Quản lý thuế 2019

Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm 17 chương, với 152 điều chi tiết như sau:

 • Chương I: Điều 1 đến điều 13 – Những quy định chung
 • Chương II: Điều 14 đến điều 29 – Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế
 • Chương III: Điều 30 đến điều 41 – Đăng ký thuế
 • Chương IV: Điều 42 đến điều 48 – Khai thuế, tính thuế
 • Chương V: Điều 49 đến điều 54 – Ấn định thuế
 • Chương VI: Điều 55 đến điều 65 – Nộp thuế
 • Chương VII: Điều 66 đến điều 69 – Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
 • Chương VIII: Điều 70 đến điều 77 – Thủ tục hoàn thuế
 • Chương IX: Điều 78 đến điều 88 – Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế; khoan tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
 • Chương X: Điều 89 đến điều 94 – Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử
 • Chương XI: Điều 95 đến điều 100 – Thông tin người nộp thuế
 • Chương XII: Điều 101 đến điều 106 – Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan
 • Chương XIII: Điều 107 đến điều 123 – Kiểm tra thuế, thanh tra thuế
 • Chương XIV: Điều 124 đến điều 135 – Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
 • Chương XV: Điều 136 đến điều 146 – Xử phạm vi phạm hành chính về quản lý thuế
 • Chương XVI: Điều 147 đến điều 149 – Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
 • Chương XVII: Điều 150 đến điều 152 – Điều khoản thi hành

Quý độc giả tham khảo văn bản chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 tại thư viện của Cơ sở tri thức kế toán.

Nguyễn Hải Tâm

Diễn đàn Webketoan