Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kết cấu Luật quản lý thuế 2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 16/09/2019 - 1593 lượt xem.

Giới thiệu Luật quản lý thuế 2019

Ngày 13/06/2019, Quốc Hội đã thông qua Webketoan trân trọng mời Anh/chị đến tham dự hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 9/2019.. Luật Quản lý thuế 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

Luật Quản lý thuế 2019 có 5 nội dung mới:

 • Dãn thời hạn quyết toán thuế TNCN đến 30/04 đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế (điều 44);
 • Mở rộng quyền của người nộp thuế (điều 16);
 • Quản lý thuế đối với giao dịch điện tử (điều 42);
 • Thêm chức năng cho Đại lý thuế (điều 104);
 • Chống chuyển giá, dịch chuyển lợi nhuận (điều 42)

Kết cấu Luật Quản lý thuế 2019

Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm 17 chương, với 152 điều chi tiết như sau:

 • Chương I: Điều 1 đến điều 13 – Những quy định chung
 • Chương II: Điều 14 đến điều 29 – Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế
 • Chương III: Điều 30 đến điều 41 – Đăng ký thuế
 • Chương IV: Điều 42 đến điều 48 – Khai thuế, tính thuế
 • Chương V: Điều 49 đến điều 54 – Ấn định thuế
 • Chương VI: Điều 55 đến điều 65 – Nộp thuế
 • Chương VII: Điều 66 đến điều 69 – Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
 • Chương VIII: Điều 70 đến điều 77 – Thủ tục hoàn thuế
 • Chương IX: Điều 78 đến điều 88 – Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế; khoan tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
 • Chương X: Điều 89 đến điều 94 – Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử
 • Chương XI: Điều 95 đến điều 100 – Thông tin người nộp thuế
 • Chương XII: Điều 101 đến điều 106 – Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan
 • Chương XIII: Điều 107 đến điều 123 – Kiểm tra thuế, thanh tra thuế
 • Chương XIV: Điều 124 đến điều 135 – Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
 • Chương XV: Điều 136 đến điều 146 – Xử phạm vi phạm hành chính về quản lý thuế
 • Chương XVI: Điều 147 đến điều 149 – Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
 • Chương XVII: Điều 150 đến điều 152 – Điều khoản thi hành

Quý độc giả tham khảo văn bản chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 tại thư viện của Cơ sở tri thức kế toán.

Nguyễn Hải Tâm