Khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 07/09/2016 - 8389 lượt xem.

Căn cứ:

– Khoản 2, Điều 6, Nghị định 98/2014/NĐ-CP
– Khoản 6, Điều 16, Nghị định 29/2008/NĐ-CP
– Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Khoản 2.30, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Theo đó:

Các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức của chính trị – xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.


Nguồn tham khảo: Công văn 3889/TCT-CS, ngày 29/08/2016

Diễn đàn Webketoan