Lãi phát sinh do hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thực hiện kê khai như thế nào?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 21/06/2016 - 5922 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 2, Điều 10, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Khoản 5, Khoản 6, Điều 5, Thông tư 15/2011/TT-BTC
– Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC

Theo đó:

Đối với tiền lãi phát sinh tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ không sử dụng hết, doanh nghiệp thực hiện:

  • Kê khai trên chỉ tiêu D3 – thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khác của tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
  • Nộp vào tiểu mục thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Nguồn tham khảo: Công văn 2343/TCT-KK, ngày 30/05/2016

Diễn đàn Webketoan