Lương hưu, trợ cấp BHXH có thể nhận qua tài khoản cá nhân của người khác

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 31/05/2017 - 9406 lượt xem.

Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, thì người hưởng lập:

– Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ( mẫu 18-CBH ) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH được bổ sung chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản”

– Hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu 01) theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH, ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

*** Nơi nộp hồ sơ:

Người có yêu cầu chuyển tiền lương hưu sẽ nộp hồ sơ đến Cơ quan BHXH quận (huyện) nơi đang hưởng lương hưu.
Theo công văn hướng dẫn tại công văn 1569/BHXH-TCKT, ngày 08/05/2017

Diễn đàn Webketoan