Miễn thuế TNCN đối với nhà thầu và chuyên gia nước ngoài

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/09/2013 - 8750 lượt xem.

Tổng cục Thuế  vừa có văn bản hướng dẫn về việc miễn thuế nhà thầu và chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Cụ thể:

Taxes-98039

 

Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, Bộ Tài chính quy định, Nhà thầu nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ có áp dụng ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam được miễn thuế; Nhà thầu nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau: Nhà thầu nước ngoài gửi cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định trong thời gian 15 ngày trước thời hạn khai thuế, bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập. Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu số 01/HTQT được ban hành kèm theo Thông tư 28.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo thì phải giải trình cụ thể trong Thông báo.

Đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA, để được miễn thuế TNCN, các chuyên gia cần phải có Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia; Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 01/XNCG ban hành kèm theo Thông tư 28; Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ trả thu nhập, …).

Nguồn DĐDN
 

Diễn đàn Webketoan