Năm 2017: Thêm nhiều đổi mới về phí, lệ phí

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 07/02/2017 - 8935 lượt xem.

Bước vào năm 2017, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế, phí có hiệu lực thi hành, tiếp tục có nhiều cải cách, đổi mới theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với xu thế hội nhập. Điển hình nhất là những đổi mới về cách tính phí môn bài, phí trước bạ và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải…


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2017, việc thực hiện thuế, phí được căn cứ theo:

+ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, kể từ ngày 01/01-2017;

+ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

+ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Miễn lệ phí môn bài với hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Cá nhân, Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài, áp dụng từ 01/01/2017

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, kể từ ngày 01/01-2017, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Nghị định cũng quy định chi tiết mức thu lệ phí môn bài. Cụ thể, với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức thu lệ phí môn bài là 3 triệu đồng/năm; từ 10 tỷ đồng trở xuống sẽ là 2 triệu đồng/năm và 1 triệu đồng/năm với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, mức thu lệ phí môn bài dao động từ 300.000 đồng/năm – 1 triệu đồng/năm, tùy theo doanh thu hàng năm.

Thu lệ phí trước bạ với nhà, đất tối đa 500 triệu/lần.

                         Mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất là 5%

Có hiệu lực từ ngày 01/01-2017, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, quy định mức thu lệ phí trước bạ tối đa là 500 triệu đồng/tài sản/lần trước bạ trừ ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.
Cụ thể, mức thu với nhà, đất là 0,5%; với tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay và xe máy, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu lần lượt là 1% và 2%.

Riêng với xe máy của cá nhân, tổ chức ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.

Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, được áp dụng mức thu là 1%; trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn nêu trên thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ chở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%; từ lần thứ 2 trở đi, mức thu là 2%, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cơ sở rửa ô tô, xe máy phải nộp phí đối với nước thải.

                       Cơ sở rửa ô tô, xe máy nộp lệ phí nước thải là 10%

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, nước thải từ hộ gia đình, cơ sở rửa xe là nước thải sinh hoạt, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm giá trị gia tăng.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng, mức phí được xác định theo bình quân từng người sử dụng nước và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Nghị định cũng quy định rõ, các địa phương đã triển khai thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6-8-2016 về thoát nước và xử lý nước thải sẽ không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định mới này.

Doanh nghiệp nước ngoài lập văn phòng đại diện ở Việt Nam phải nộp lệ phí 3 triệu đồng.

                                                              Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 
Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là:

+  3 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp mới;

+ 1,5 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn.

Mức thu trên không áp dụng đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác.

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Đổi mới phí cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

                                        Ảnh minh họa. Nguồn : InternetTheo Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) sẽ tăng từ 100.000 đồng/lần lên 200.000 đồng/lần.

Lệ phí đăng ký thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký và cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN vẫn giữ nguyên ở mức 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/hồ sơ.

 
Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung một số loại phí cung cấp thông tin DN. Cụ thể, phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký DN, cung cấp báo cáo tài chính các loại DN; phí cung cấp báo cáo tổng hợp về DN và phí cung cấp thông tin DN theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên lần lượt là 40.000 đồng/bản; 150.000 đồng/báo cáo và 5 triệu đồng/tháng.

Theo tapchitaichinh

Diễn đàn Webketoan