Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai 3.2.5

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 25/08/2014 - 17075 lượt xem.

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0. 

       Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML, triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:

A.   Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML:
Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.
1. Nội dung nâng cấp, triển khai mới các ứng dụng bao gồm:
–         Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.2.5:
+       Hỗ trợ người nộp thuế kết xuất tờ khai định dạng XML.
+       Hỗ trợ tải tờ khai định dạng XML vào ứng dụng Hỗ trợ kê khai.
+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 hỗ trợ kết xuất tờ khai XML theo đường dẫn: HTKK 3.2.5.
–         Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0:
+       Hỗ trợ người nộp thuế Kê khai trực tuyến, kết xuất tờ khai XML.
+       Hỗ trợ người nộp thuế trình ký tờ khai XML.
+       Hỗ trợ người nộp thuế ký, giửi tờ khai XML.
–         Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0:
+       Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.
+       Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.
+       Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.
+       Người nộp thuế có thể tải ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0 theo đường dẫn: iTaxViewer 1.0
 2. Hướng dẫn các bước nộp tờ khai XML:
Người nộp thuế có thể thực hiện nộp tờ khai XML theo 02 cách như sau:
–         Kê khai trực tuyến và gửi tờ khai:
+       Hệ thống Khai thuế qua mạng từ phiên bản 3.0.0 trở lên, khi kê khai trực tuyến sẽ tạo ra tờ khai định dạng XML thay vì định dạng tờ khai PDF trước đây.
+       Người nộp thuế thực hiện kê khai trực tuyến, ký và gửi tờ khai XML đến hệ thống.
–         Kết xuất tờ khai từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai, gửi tờ khai:
+       Người nộp thuế sau khi thực hiện kê khai tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 trở lên, nhấn nút “Kết xuất XML” để tạo tờ khai XML trên máy tính.
+       Người nộp thuế vào chức năng “Nộp tờ khai”, chọn tệp tờ khai XML, ký và gửi tờ khai tương tự như với tờ khai PDF.
Lưu ý: Khi thực hiện gửi tờ khai dưới định dạng XML, người nộp thuế sẽ gửi tờ khai bao gồm các phụ lục trong cùng file XML (không tách rời phụ lục Excel như nộp tờ khai định dạng PDF). Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm dưới dạng tệp Excel hoặc Word.
Sau khi nộp tờ khai, người nộp thuế có thể tra cứu và tải tờ khai XML đã gửi đến cơ quan thuế, đồng thời có thể đọc tờ khai bằng ứng dụng iTaxvewer dưới định dạng mẫu biểu đúng quy định.
Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng … Đề nghị người nộp thuế tích cực chuyển sang dùng định dạng tờ khai XML khi kê khai và gửi tờ khai trên hệ thống Khai thuế qua mạng.
…..
( Nguồn từ trang: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt)

Diễn đàn Webketoan