Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020

Đăng bởi: Phạm Hằng - Monday 18/11/2019 - 3907 lượt xem.

Vừa qua Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương  tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng kể từ ngày 01/01/2020 như sau:

Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 2020

  • Vùng I: Tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng;
  • Vùng II: Tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng;
  • Vùng III: Tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV: Tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng;

Mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Với người lao động làm công việc đòi hỏi lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc,…

Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2020, thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Xin mời tải văn bản Nghị định 90/2019/NĐ-CP tại mục thư viện của Cơ sở tri thức kế toán.

 

Diễn đàn Webketoan