Nghị định mới sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 01/08/2016 - 13672 lượt xem.

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Nghị định sửa đổi, bổ sung 4 nghị định sau:
Nghị định 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013, quy định chi tiết về Thuế GTGT
Nghị định 108/2015/NĐ-CP, ngày 28/10/2015, quy định chi tiết về Thuế TTDB
Nghị định 83/2013/NĐ-CP, ngày 22/07/2013, quy định chi tiết về quản lý thuế
Nghị định 129/2013/NĐ-CP, ngày 16/10/2013, quy định chi tiết về xử phạt thuế và cưỡng chế thuế

Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2016, riêng khoản 2, điều 3 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016.

Dowload nghị định: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan