Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 21/12/2017 - 13449 lượt xem.

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Nghị định chủ yếu xoay quanh:

  • Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
  • Hoàn thuế GTGT
  • Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
    Cụ thể về phần chi vượt mức khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ. Hiện hành tính vượt mức 1 triệu đồng/tháng /người  khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ là không được trừ thì từ 01/02/2018 nâng mức 3 triệu đồng/tháng/người.

Nghị định này có hiệu lực 01/02/2018.

TẢI NGHỊ ĐỊNH: TẠI ĐÂY

 

Diễn đàn Webketoan