Những trường hợp bắt buộc và không bắt buộc khi đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân có gắn chip từ năm 2021

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Friday 09/04/2021 - 5174 lượt xem.

Vừa qua, ngày 23/01/2021, Bộ công an ban hành thông tư 06/2021/TT-BCA quy định liên quan đến thẻ căn cước công dân. Có rất nhiều công dân hoang mang, không biết mình có rơi vào trường hợp phải đi đổi từ CMND 9 số (chứng minh nhân dân) sang thẻ CCCD ( Căn cước công dân) có gắn chip hay không?


Sau đây, WebketoanHub sẽ đưa ra những trường hợp bắt buộc và không bắt buộc liên quan đến CMND và thẻ CCCD

TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC:
+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;
+ Xác định lại giới tính, quê quán;
+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;
+ Khi công dân có yêu cầu.
– Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:
+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;
+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.
Trích quy định tại ,Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP

TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẮT BUỘC: đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD, CMND 9 số trước ngày 23/01/2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

 

 

Diễn đàn Webketoan