Những hướng dẫn về thuế của Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 26/08/2016 - 7153 lượt xem.

Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì phải lập bảng kê như thế nào để khoản chi mua hàng này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế?

Hỏi: Tôi được biết theo quy định mới của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được lập bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn của một số trường hợp. Vậy xin hỏi Công ty tôi có mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì phải lập bảng kê như thế nào để khoản chi mua hàng này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế?

Trả lời:

Căn cứ:  Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Theo đó: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khoản chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào đối với một số trường hợp như:
– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.
Như vậy, căn cứ qui định trên của Công ty Bạn có mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu Công ty bạn lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng quy định nêu trên.

Trong thời gian sửa chữa dây truyền này có được trích khấu hao không?

Hỏi: Công ty tôi có một dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, do dây truyền đã sử dụng nhiều năm chưa được bảo dưỡng. Năm 2016, để đảm bảo sản xuất các mặt hàng đạt chất lượng cao, công ty đang tạm dừng sản xuất 6 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền này. Xin hỏi trong thời gian sửa chữa dây truyền này có được trích khấu hao không?

Trả lời:

Căn cứ: Khoản 2.2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Theo đó: Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao đó tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì trong thời gian Công ty bạn tạm dừng sản xuất 6 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền sản xuất vẫn được trích khấu hao theo quy định.

Nếu tạm nghỉ kinh doanh thì tôi có phải nộp số thuế khoán của các tháng tạm nghỉ không?

Hỏi: Tháng 1 năm 2016 tôi có mở một nhà hàng. Tôi đã khai hồ sơ và được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 5/2016, chủ nhà cho thuê đòi lại nhà nên tôi phải tạm nghỉ kinh doanh để tìm thuê địa điểm khác. Vậy nếu tạm nghỉ kinh doanh thì tôi có phải nộp số thuế khoán của các tháng tạm nghỉ không?

Trả lời:

Căn cứ: Điểm 11, Điều 6, Thông tư 92/2015/TT-BTC

Theo đó:

Hướng dẫn các trường hợp giảm thuế khoán có quy định: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của cá nhân nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm và ban hành Quyết định giảm thuế.

Như vậy, trường hợp bạn xin tạm nghỉ thì bạn không phải nộp số thuế khoán đối với các tháng tạm nghỉ. Tuy nhiên, để được giảm thuế bạn phải gửi thông báo đến cơ quan thuế.

Tiền bồi thường nhận được có phải nộp thuế TNCN không?

Hỏi: Tháng 3/2015 Tôi có ký hợp đồng tư vấn tài chính cho một Công ty nước ngoài tại Việt Nam với số tiền trên hợp đồng là 110 triệu đồng. Do Công ty kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng của tôi nên phải trả tôi khoản tiền bồi thường bằng 10% giá trị hợp đồng là 11 triệu đồng. Vậy số tiền bồi thường tôi nhận được có phải nộp thuế TNCN không?

Trả lời:

Căn cứ: Điểm 2, Điều 3, Thông tư số 92/2015/TT- BTC

Theo đó: Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng dịch vụ bao gồm cả khoản khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Như vậy, theo nội dung bạn hỏi thì khoản tiền bồi thường hợp đồng bạn được nhận phải cộng vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

Xin hỏi doanh thu từ hợp đồng vận chuyển này có được áp dụng thuế suất 0% không? Nếu không thì áp dụng theo mức thuế suất nào?

Hỏi: Doanh nghiệp tôi có ký Hợp đồng vận chuyển đưa đón người lao động cho một số doanh nghiệp ở trong khu phi thuế quan. Xin hỏi doanh thu từ hợp đồng vận chuyển này có được áp dụng thuế suất 0% không? Nếu không thì áp dụng theo mức thuế suất nào?

Trả lời:

Căn cứ: Khoản 3, điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Theo đó: Các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0%, trong đó các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, xưởng, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống … Các trường hợp không được áp dụng thuế suất 0% thì áp dụng theo mức thuế suất tương ứng của dịch vụ khi bán ra trong nước.
Như vậy, doanh thu từ hoạt động vận chuyển đưa đón người lao động nêu trên của Công ty bạn không được áp dụng mức thuế suất 0% và phải kê khai và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 10%.

Nguồn tham khảo: Trang chủ Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan