Những lỗi mà Kế toán mắc phải dễ bị phạt tiền nhất từ 05/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 18/04/2018 - 14034 lượt xem.

Bắt đầu từ ngày 01/05/2018, khi Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Kế toán hết sức lưu ý, chỉ những lỗi nhỏ dưới đây cũng khiến chúng ta mất mấy tháng lương đó nhé:
1. Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký ==>  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng(Khoản 2, Điều 8)

2. Lỗi “ký sót” – Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ ==>Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng ( Khoản 2, Điều 8)

3. Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng ==> Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 2, Điều 8)

4. Mchứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định ==> Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Khoản 1, điều 8)

5. Lỗi “lập sót” – Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ==> Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng(Khoản 3, Điều 8)

6. Lỗi “lập dư” – Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ==> Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 8)

7. Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán ==>  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng  (Khoản 3, Điều 8)

8. Áp dụng sai: chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, chữ viết, chữ số trong kế toán, đơn vị tiền tệ trong kế toán ==> Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

9. Lỗi ghi thiếu, làm thiếu –  Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy ==> Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 9)

Xem chi tiết hơn tại: Trang tư vấn

Diễn đàn Webketoan