Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 26/05/2017 - 6099 lượt xem.

Căn cứ:
+ Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC
+ Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Theo đó, nếu người nộp thuế rơi vào những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế:

Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

******Thủ tục, hồ sơ:

Người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế

Nguồn tham khảo: Công văn 1986/TCT-QLN, ngày 15/05/2017

 

Diễn đàn Webketoan