Nội quy về lao động – Quy định – Xử phạt bằng hình ảnh (Phần 1)

Đăng bởi: Loan Nguyen - Wednesday 30/11/2016 - 5086 lượt xem.
  1. THỬ VIỆC

Nguồn tham khảo:

2. Giao kết Hợp đồng lao động

Nguồn tham khảo:

3. Thang bảng lương

Nguồn tham khảo: Nghị định 88/2015/NĐ-CP

4. Đối thoại nơi làm việc

Nguồn tham khảo:

Còn nữa, tiếp vào kỳ sau.

File excel để lưu: Tại đây