Phần mềm kế toán quản trị ngành SXKD Lương Thực. Làm chủ quy trình tính giá thành sản phẩm!

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 03/12/2013 - 23902 lượt xem.

TYITJ

Với chiến lược phát triển giải pháp phù hợp với từng chuyên ngành, kết hợp với kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai cho nhiều khách hàng là các công ty sản xuất kinh doanh chế biến lương thực. Công ty Cổ phần Phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT) đã xây dựng thành công phần mềm kế toán chuyên ngành sản xuất kinh doanh lương thực và cung cấp cho các đơn vị hoạt động trong ngành, đặc biệt là các đơn vị chuyên kinh doanh lương thực tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, vựa lúa gạo lớn nhất của nước ta.

Phần mềm kế toán cho ngành lương thực được xây dựng trên phiên bản EFFECT-SQL 3.0 hỗ trợ kế toán xử lý các nghiệp vụ và cung cấp các báo cáo quản trị đặc trưng nhất của công ty sản xuất và kinh doanh lương thực.

Đặc thù về quản lý hàng tồn kho

Ngành lương thực yêu cầu quản lý hàng tồn kho rất chi tiết, ngoài quản lý tồn kho theo từng loại gạo (gạo lức, gạo trắng 5% tấm, 10% tấm, . . .) còn cần quản lý số lượng tồn kho của từng lô hàng, từng cây hàng. Ngoài ra, cần phải quản lý chi tiết được chất lượng của từng lô hàng nhập về theo các yếu tố như: độ tấm, ẩm độ, tỷ lệ rạn gãy, bạc bụng, hạt hư, hạt vàng, xanh non, độ xát trắng, nguồn nhập hàng. Đồng thời phân định được từng loại hình nhập xuất hàng (nhập mua lẻ, nhập mua hợp đồng, nhập gia công, nhập sản xuất, nhập trả về, nhập khác, xuất bán, xuất sản xuất, xuất gửi bán, xuất khác)

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, phần mềm kế toán EFFECT-SQL 3.0 chuyên ngành lương thực đã được thiết kế các màn hình nhập liệu và các báo cáo phù hợp cho yêu cầu đặc thù của ngành.

 1

Màn hình nhập dữ liệu

 

2 

Báo cáo hàng tồn kho theo lô cây

Đặc thù về quản lý giá thành gia công chế biến gạo

Giá thành gia công chế biến gạo là mô hình giá thành rất phức tạp. Với kinh nghiệm nhiền năm cung cấp phần mềm kế toán cho nhiều đơn vị trong ngành, chúng tôi đã tích lũy và xây dựng nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù của từng khách hàng. Trong đó, khách hàng có thể lựa chọn tình giá thành theo  đối tượng sản xuất (Lau bóng, xay xát, đấu trộn, Phơi, Sấy, Sàng, . . .) hoặc tính giá thành sản xuất theo từng lô hàng.

Phần mềm kế toán EFFECT-SQL 3.0 chuyên ngành lương thực cung cấp kết hợp các phương thức kết chuyển phân bổ chi phí theo nhiều dạng như phương pháp loại trừ giá trị phụ phẩm, theo định mức chi phí gia công chế biến, theo hệ số phân bổ chi phí.

Khách hàng có thể tính giá thành theo từng phương thức sản xuất (Tự sản xuất, thuê ngoài gia công, gia công cho bên ngoài)

 

 3

Màn hình tính giá thành sản phẩm

 4

Báo cáo giá thành sản phẩm

 

5

Báo cáo gia công

Đặc thù về quản lý các đơn vị cơ sở phân tán

Đặc điểm của các doanh nghiệp sản xuất & kinh doanh lương thực là có nhiều địa điểm kinh doanh (chi nhánh, xí nghiệp, trạm thu mua,. . . ) đặt tại nhiều vùng nguyên liệu khác nhau (An Giang, Long An, Đồng Tháp, . . .). Phần mềm kế toán EFFECT-SQL 3.0 chuyên ngành lương thực cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở, cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ hoặc số liệu được nhập trực tiếp tại cơ sở nhưng được lưu trữ tại trụ sở chính.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều giải pháp đồng bộ hóa số liệu giữa các đơn vị và trụ sở chính như: Truyền file, đồng bộ qua VPN, nhập liệu online. Khách hàng có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với cơ sở hạ tầng của đơn vị mình.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ nhà cung cấp:

          Công ty Cổ phần Phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT)

          Lầu 4, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

          Tel: (08) 3948 3804   –   Fax: (08) 3948 3812

          Website: www.effect.com.vn

Diễn đàn Webketoan