Phần mềm quản lý cổ đông dành cho Công ty CP chưa niêm yết

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 19/06/2014 - 8486 lượt xem.

Nhu cầu quản lý cổ đông  

Hiện nay, cổ phần hóa đang trở thành xu hướng của các doanh nghiệp với nhiều lợi thế  trong kinh doanh. Bên cạnh đó việc cổ phần hóa cũng tạo ra rất nhiều việc cho công ty cổ phần trong việc quản lý như: Quản lý nhiều loại cổ phần, nhiều nhóm cổ đông, thông tin về các cổ đông, thông tin về các đợt phát hành, mua bán chuyển nhượng cổ phần, tính toán phân chia lợi tức…. Phần mềm EFFECT-ERP Quản Lý Cổ Đông sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc này một cách chính xác và nhanh chóng.

 1Giao diện nền phần mềm EFFECT-ERP Quản Lý Cổ Đông

Một số chức năng của phần mềm EFFECT-ERP Quản Lý Cổ Đông

 1. 1.   Quản lý thông tin cổ đông

Cho phép quản lý đầy đủ thông tin của một cổ đông như: Mã cổ đông, Tên cổ đông, Địa chỉ, Số điện thoại, Chứng minh thư/Giấy đăng ký kinh doanh, Quốc tịch, thể hiện hình ảnh, mẫu chữ ký, thông tin chứng khoán cổ đông đang sở hữu…

 2

 1. 2.   Quyền chứng khoán

a)   Quyền mua cổ phiếu, trái phiếu

Quyền mua cổ phiếu, trái phiếu cho phép quản lý từng đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu, theo dõi tình hình chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, trái phiếu hay ủy quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, thống kê số lượng sở hữu từng cổ đông sau đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Quyền mua cổ phiếu, trái phiếu được tóm lược theo quy trình xử lý quyền mua cổ phiếu, trái phiếu như sau:

 3

Quy trình xử lý quyền mua cổ phiếu, trái phiếu:

 • Đăng ký quyền mua cổ phiếu, trái phiếu
 • Phân bổ quyền mua cổ phiếu, trái phiếu
 • Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, trái phiếu
 • Xử lý ủy quyền mua cổ phiếu, trái phiếu
 • Thực hiện quyền mua cổ phiếu, trái phiếu

b)   Quyền tham dự đại hội cổ đông (ĐHCĐ)

Quyền tham dự ĐHCĐ cho phép theo dõi tình hình tham dự ĐHCĐ từ khi thông báo tham dự ĐHCĐ cho tất cả cổ đông đến khi ĐHCĐ hoàn thành, kiểm soát số cổ đông tham dự và không tham dự, ủy quyền tham dự và không ủy quyền tham dự ĐHCĐ. Quyền tham dự ĐHCĐ được tóm lược theo quy trình xử lý quyền tham dự ĐHCĐ như sau:

 4

Quy trình xử lý quyền tham dự ĐHCĐ:

 • Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ
 • Phân bổ quyền tham dự ĐHCĐ
 • Xử lý ủy quyền tham dự ĐHCĐ
 • Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 

c)   Quyền cổ tức

Quyền cổ tức quản lý thông tin chi cổ tức theo từng đợt chi cổ tức, theo dõi quá trình nhận cổ tức, ủy quyền nhận cổ tức, nhận cổ tức bằng chuyển khoản hay tiền mặt, tính thuế cổ tức cho từng cổ đông. Quyền cổ tức được tóm lược theo quy trình xử lý quyền cổ tức như sau:

 5

Quy trình xử lý quyền cổ tức:

 • Đăng ký quyền cổ tức
 • Phân bổ quyền cổ tức
 • Xử lý ủy quyền nhận cổ tức
 • Thực hiện quyền cổ tức
 1. 3.   Chuyển nhượng chứng khoán

a)   Chuyển đổi chứng khoán

Cho phép chuyển đổi tình trạng chứng khoán của cổ đông để kiểm soát số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng, gồm 3 trạng thái:

 • CP được phép chuyển nhượng
 • CP hạn chế chuyển nhượng
 • CP cấm chuyển nhượng

 6

b)   Chuyển nhượng cổ phiếu

Cho phép chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông, chỉ những cổ đông sở hữu cổ phiếu được chuyển nhượng mới được phép giao dịch.

 7

 • hình cho báo cáo hiện thời.
 1. 4.   Chức năng khác
 • Xác nhận sở hữu cổ phần:Dùng theo dõi tình trạng sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc in xác nhận cổ phần theo từng thời điểm.
 • Thông báo tham dự Đại hội cổ đông: Dùng in thông báo tham dự ĐHCĐ đồng loạt cho tất cả cổ đông.
 • Thông báo thực hiện quyền cổ tức: Dùng in thông báo nhận cổ tức đồng loạt cho tất cả cổ đông.
 • Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu, trái phiếu: Dùng in thông báo nhận cổ tức đồng loạt cho tất cả cổ đông.
 1. 5.   Hệ thống báo cáo

 8

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ nhà cung cấp:

          Công ty Cổ phần Phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT)

          Tel: (08) 3948 3804

          Web: www.effect.com.vn

Diễn đàn Webketoan