Phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng không trực tiếp bán hàng có phải nộp thuế?

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Tuesday 25/05/2021 - 1563 lượt xem.

Hiện nay một số doanh nghiệp lớn thường có nhiều cơ sở sản xuất ở các tỉnh thành, tuy không trực tiếp bán hàng nhưng đâu đó vẫn phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy chi nhánh có phát sinh có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không?


Cùng xem chi tiết hướng dẫn bên dưới

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục thuế tại công văn 1462/TCT-DNL, ban hành ngày 11/05/2021

Theo đó, căn cứ các quy định tại:

– Điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế…”

– Điểm d khoản 6 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“d) Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính được nộp tại nơi có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

– Điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 13 (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) Thông tư số 156/2013/TT-BTC về quy định về khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

“c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất”.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp các Doanh nghiệp lớn có chi nhánh là cơ sở sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế đặc biệt (Bia rượu, thuốc lá, xì gà,…) tại tỉnh A thì bất kể chi nhánh đó có bán hàng hay không, số sản phẩm sản xuất ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì phải nộp thuế cho cơ quan thuế tỉnh A. Nếu đã lỡ nộp tại trụ sở chính thì phải điều chỉnh và nộp lại đúng nơi quy định.

 

Diễn đàn Webketoan