Quyết định 636/QĐ-BHXH hiệu lực 01/06/2016 – quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 31/05/2016 - 19194 lượt xem.

Ngày 22/04/2016, BHXH Việt Nam ban hành quyết định 636/QĐ-BHXH
Quyết định
* Thay thế:
– Quyết định 01/QĐ-BHXH
– Điều 2, Quyết định 1018/QĐ-BHXH
– Điều 1, Quyết định 919/QĐ-BHXH
– Bãi bỏ công văn 5435/BHXH-CSXH
* Quy định:
Hồ sơ hưởng và quy trình giải quyết chế độ:
+ Ốm đau
+ Thai sản
+ Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ
+ Tai nạn lao động
+ Bệnh nghề nghiệp
+ Hưu trí
+ Tử tuất
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2016
Dowload quyết định: tại đây

Diễn đàn Webketoan