Sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cơ quan thuế tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 28/04/2016 - 11452 lượt xem.

Căn cứ quy định tại:
– Khoản 8, Điều 3, Khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP
– Khoản 5, Điều 38 và Khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP
– Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Điều 22, Điều 25 Thông tư 39/2014/TT-BTC
Theo đó:
Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm định chỉ sử dụng hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
– Hóa đơn nêu trên là hóa đơn không có giá trị sử dụng.
– Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị truy thu số thuế phát sinh trong thời gian tạm đình chỉ hóa đơn.
Mức phạt: Phạt từ 20.000.000đồng đến 50.000.000đồng, xem chi tiết tại đây
– Doanh nghiệp phải thực hiện thu hồi các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng
Đối với đơn vị mua hàng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp trên.
– Đơn vị mua hàng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty để kê khai thuế thì đơn vị bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Mức phạt: Phạt từ 20.000.000đồng đến 50.000.000đồng, xem chi tiết tại đây
– Đơn vị mua hàng không được sử dụng các hóa đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế.

Nguồn tham khảo: Công văn 409/TCT-KK, ngày 27/01/2016

Diễn đàn Webketoan