Sử dụng sai hóa đơn cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ có được kê khai thuế?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 14/04/2016 - 5649 lượt xem.

Theo quy định Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của dịch vụ, hàng hóa xuất khẩu thì hàng xuất khẩu tại chỗ được kê khai thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện về:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam
– Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan
– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng sai hóa đơn (ví dụ thay vì xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu nhưng doanh nghiệp lại sử dụng hóa đơn thương mại ) thì vẫn được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Tuy nhiên vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật tại thời điểm xảy ra vi phạm.

Nguồn tham khảo: Công văn 1444/TCT-KK, ngày 07/04/2016

Diễn đàn Webketoan