Sửa đổi bổ sung quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 21/07/2016 - 9814 lượt xem.

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP

Theo đó có một số điểm tiêu biểu sau:

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định trên.

– Nếu như quy định cũ thì tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là các tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì nay Nghị định này đã bổ sung thêm các Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ cung ứng dịch vụ ví điện tử

Dịch vụ ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính…), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1.

Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2016

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012

Download nghị định: Tại đây

 

 

Diễn đàn Webketoan