Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán 2023

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 24/06/2023 - 8782 lượt xem.

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính có ra Thông báo số 04/TB-QLKT vềTài liệu học, ôn thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2023.

Tài liệu được biên soạn, thẩm định bởi các chuyên gia của Bộ Tài Chính, giảng viên các Trường đại học lớn và đã được Bộ Tài Chính phê duyệt lưu hành. 

Thông báo tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán viên, Kiểm toán viênBạn có quan tâm nghiên cứu, ôn thi xin mời tham khảo tài liệu ở trang web Bộ Tài Chính. Webketoan cũng có đăng tải trên thư viện ở đây:

CĐ 1 – Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

CĐ 2 – Tài chính và Quản lý tài chính nâng cao

CĐ 3 – Thuế và Quản lý thuế nâng cao

CĐ 4 – Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao 

CĐ 5 – Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo nâng cao 

CĐ 6 – Phân tích hoạt động tài chính nâng cao 

CĐ 7 – Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Các bạn tham khảo thêm quy định về thi cấp chứng chỉ hành nghề Kế toán viên và Kiểm toán viên, cũng như quy định về đăng ký và quản lý hành nghề dịch vụ Kế toán:

Quy chế về thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên 

Quy định về đăng ký hành nghề kế toán 

Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán 

Quy định cập nhật kiến thức hàng năm cho nhân viên kế toán

Quy chế kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Webketoan hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn có định hướng theo hành nghề độc lập. 

Nguyễn Hải Tâm biên tập

Diễn đàn Webketoan