Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 27/06/2014 - 29568 lượt xem.

Ngày 04 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành công văn số 7357/BTC-CĐKT gửi các Hội hành nghề về việc tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014.

Để thuận tiện cho việc giảng dạy, học tập và ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014, thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán, Bộ Tài chính tổ chức biên soạn “Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề”, gồm 2 quyển:

– Quyển I: Gồm 04 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề.
– Quyển II: Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.

Đây là tài liệu sử dụng cho việc học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014.

Tài liệu đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến 31/3/2014.

Tải toàn bộ tài liệu tại trang web BTC hoặc tại thư viện Webketoan

 

Bài cộng tác từ Tamantax chuyên dịch vụ kế toán

Diễn đàn Webketoan