Tặng quà cho khách hàng có thể lập chung 01 hóa đơn không?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 14/04/2017 - 11021 lượt xem.

Căn cứ: Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Theo đó:

Trường hợp công ty tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách.
Việc tổ chức hội nghị có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng cho khách hàng.

                              Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Lưu ý trên hóa đơn phải nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng và phải tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Nguồn tham khảo: Công văn 1284/TCT-DNL, ngày 05/04/2017

Diễn đàn Webketoan