Thanh toán lương, trợ cấp sau khi chấm dứt HĐLĐ, tính thuế TNCN như thế nào?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 02/08/2017 - 5602 lượt xem.

Trường hợp doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong tháng này nhưng qua tháng sau mới làm thủ tục thanh quyết toán và chi trả tiền lương, trợ cấp, vậy phải khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

                                  Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Cục thuế TP.Hà Nội đã ra Công văn 49527/CT-TTHT vào ngày 24/07/2017 để hướng dẫn vấn đề này.

Căn cứ:
 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH12
Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động, nay hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động nhưng Công ty hoàn thành thủ tục thanh quyết toán và chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động vào tháng sau đó thì:

– Đối với khoản tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động, Công ty thực hiện khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động;

– Đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động;

– Đối với khoản thu nhập khác mà Công ty trả cho người lao động sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động (ngoài các khoản thu nhập không tính thuế, được miễn thuế TNCN) thì Công ty thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Tham khảo thêm: http://www.webketoan.vn/xac-dinh-thue-tncn-doi-voi-khoan-thanh-toan-khi-cham-dut-hop-dong-lao-dong.html

 

Diễn đàn Webketoan