Thay đổi chứng minh nhân dân không được cấp thêm mã số thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 11/04/2016 - 9041 lượt xem.

Tổng cục thuế vừa ban hành công văn số 896/TCT-KK ngày 08/03/2016 hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đó:
– Mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất, không thay đổi suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả loại thuế mà cá nhân đó phải nộp.
– Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế, nhưng sau đó đăng ký thay đổi địa chỉ thường trú
ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số chứng minh nhân dân mới hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh mới
– Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên.
– Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định.
Xem chi tiết : Công văn 896/TCT-KK

Diễn đàn Webketoan