Thay đổi việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về APA trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ tháng 8/2021

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Friday 02/07/2021 - 841 lượt xem.

Thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA) là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế và người nộp thuế nhằm xác định cụ thể căn cứ tính thuế, phương pháp xác định giá tính thuế trước khi người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những biện pháp được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ưa chuộng sử dụng để đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC

Theo đó, thông tư này sẽ hướng dẫn thi hành Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
(lúc trước theo thông tư 201 là 5 năm).

Thông tư có hiệu lực thi hành 03/08/2021, thay thế thông tư 201/2013/TT-BTC.

Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

Diễn đàn Webketoan