Thời gian chuyển lỗ tính liên tục tối đa là 5 năm, quá thời hạn 5 năm số lỗ phát sinh sẽ không được kết chuyển sang năm sau

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 14/02/2017 - 23095 lượt xem.

Căn cứ quy định: Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (Thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.

                       Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

                                                                   Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Nguồn tham khảo: Công văn 327/TCT-DNL, ngày 24/01/2017

Tham khảo thêm: Hướng dẫn của Cục thuế TP.HCM: Công văn số 10271/CT-TTHT, 21/10/2016

Diễn đàn Webketoan