Thủ tục điều chỉnh mới giấy phép hoạt động của công ty tài chính, cho thuê tài chính

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 19/01/2018 - 9172 lượt xem.

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 25/2017/TT-NHNN

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi và sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính), bao gồm:

– Thay đổi tên
– Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
– Thay đổi thời hạn hoạt động
– Tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn
– Tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
– Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu, thành viên góp vốn
– Mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại
– Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2018

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002
b) Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 .

Tải và xem chi tiết thông tư: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan