Tổng hợp đầy đủ về chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng từ 01/01/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 05/01/2017 - 15701 lượt xem.

Bắt đầu từ 01/01/2017, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Nhằm giúp cho độc giả làm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ nắm bắt hơn, WKT biên tập theo từng tài khoản chi tiết phân ra:

  1. Nguyên tắc kế toán
  2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản
  3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Và tài khoản sẽ được phân theo từng nhóm để dễ đọc:

Ví dụ một số tài khoản:

Đây là những tài khoản mới không có ở quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Để xem sơ đồ chữ T của những tài khoản trên thì truy cập: TẠI ĐÂY

Vì rất nhiều nên không thể biên tập trên trang chủ nên độc giả xem toàn bộ chế độ kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC: TẠI TUVAN.WEBKETOAN.VN

Diễn đàn Webketoan