Tổng hợp những bài viết hay trên group Webketoanfacebook tháng 12 và đầu tháng 01/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 09/01/2018 - 12206 lượt xem.

1/ File Hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư:

https://goo.gl/NNUraj

2/ Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ:

https://goo.gl/34BLB2

3/ Chi phí thuế TNDN của đơn vị sản xuất chương trình:

https://goo.gl/zjWhah

4/ Mua bán hóa đơn – Lỗi vì ai:

https://goo.gl/gvGcif

5/ Báo cáo đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc (ROSC) việt nam về kế toán và kiểm toán:

https://goo.gl/ow5USH

6/ Lập bctc theo Thông tư 133 và thông tư 200, vậy khi nào thì hạch toán: nợ tk 155/ có tk 154 và khi nào thì hạch toán: nợ tk 632 / có tk 154

https://goo.gl/1Js3fa

7/ Một số điểm mới về Bảo hiểm năm 2018

https://goo.gl/zjzLtf

8/ Thuế TNCN đối với nhân viên IT

https://goo.gl/uB4mJ2

9/ Giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử

https://goo.gl/cXzqei

10/ Nộp thuế môn bài năm 2018

https://goo.gl/NoCDcT

11/ 25 nội dung công việc kế toán cần làm vào cuối năm tài chính và đầu năm 

https://goo.gl/x65zvG

12/ Những quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018

https://goo.gl/vJ3WWb

 

 

 

Diễn đàn Webketoan