Tổng hợp những văn bản về lao động, bảo hiểm

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 04/12/2018 - 3172 lượt xem.

Bảo hiểm tuy không sâu rộng bằng các văn bản thuế, kế toán. Tuy nhiên để tìm từng văn bản quy định về lao động, về bảo hiểm, về công đoàn,  về tiền lương, về đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào?,….thực sự rất tốn thời gian.

Nắm được việc đó, Webketoan đã tổng hợp tất cả các văn bản quy định tại Trang tư vấn

Tong-hop-van-ban-ve-lao-dong-tien-luong-bao-hiem

VỀ LAO ĐỘNG: 

 – Bộ Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động

+ Ngày ban hành: 18/06/2012
+ Ngày hiệu lực: 01/05/2013 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP: Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động

+ Ngày ban hành: 12/01/2015
+ Ngày hiệu lực: 01/03/2015 

Nghị định 95/2013/NĐ-CP: Xử phạt vi phạm hành chính về lao động

+ Ngày ban hành: 22/08/2013
+ Ngày hiệu lực: 10/10/2013 

Nghị định 44/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

+ Ngày ban hành: 10/05/2013
+ Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Nghị định 49/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về tiền lương

+ Ngày ban hành: 14/05/2013
+ Ngày hiệu lực: 01/07/2013 

Nghị định 88/2015/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP

+ Ngày ban hành: 07/10/2015
+ Ngày hiệu lực:  25/11/2015 

Nghị định 153/2016/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng 2017

+ Ngày ban hành: 14/11/2016
+ Ngày hiệu lực:  01/01/2017 

– Nghị định 153/2016/NĐ-CP: Cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép
lao động.

+ Ngày ban hành: 03/02/2016
+ Ngày hiệu lực: 01/04/2016

Nghị định 141/2017/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng 2018 (thực hiện từ 01/01/.2018)

+ Ngày ban hành: 07/12/2017
+ Ngày hiệu lực:  25/01/2018 

Nghị định 47/2017/NĐ-CP: Quy định mức lương cơ sở
 
+ Ngày ban hành: 24/04/2017
+ Ngày hiệu lực:  01/07/2017 

Nghị định 121/2018/NĐ-CP:  Sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP 

+ Ngày ban hành: 13/09/2018
+ Ngày hiệu lực: 01/11/2018

Nghị định 149/2018/NĐ-CP: Quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức….

+ Ngày ban hành: 07/11/2018
+ Ngày hiệu lực:  01/01/2019 

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

+ Ngày ban hành: 16/11/2015
+ Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Văn bản về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn độc giả xem chi tiết tại Trang tư vấn theo link: http://tuvan.webketoan.vn/entry/1370/

 

Diễn đàn Webketoan