Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 08/08/2017 - 4463 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước ban hành thông báo 3623/TB-KBNN, thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

                       Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 08 năm 2017 là 1 USD = 22.438 đồng.
tăng 23 đồng so với tỷ giá tháng 7/2017 (22.415 đồng/USD, Thông báo số 3081/TB-KBNN ngày 30/6/2017).

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 08 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tải Thông báo 3623/TB-KBNN, ngày 31/07/2017

Diễn đàn Webketoan