Về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 22/07/2014 - 13255 lượt xem.
Để hỗ trợ người nộp thuế kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC , TCT đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4 và ứng dụng iHTKK 2.3.4 với nội dung cụ thể như  sau:
1. Hỗ trợ kê khai các mẫu biểu về hóa đơn:   Bổ sung loại hoá đơn để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) có thể kê khai thêm được Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia (ký hiệu mẫu 01BHDTN/NNN theo thông tư 16/2012/TT-BTC) và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (theo thông tư 58/2012/TT/BTC và thông tư 72/2014/TT-BTC sửa đổi thông tư 58) trong các mẫu biểu: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC), Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số TB01/AC), Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC), Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu số BC21/AC), Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số TB03/AC), Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC).
  • Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
  • Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo số lượng (tổng số) hoá đơn đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng/quý đều có thể nhập được từ ngày… đến ngày…, trong đó từ ngày có thể không phải là ngày đầu tháng áp dụng cho một số trường hợp đặc thù.
  • Bổ sung chức năng kê khai riêng cho bảng kê 3.10. Bảng kê chi tiết hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn Cơ quan Thuế quản lý (tại CQT chuyển đến, NNT chỉ phải nộp bảng kê 3.10, không phải đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)
2. Hỗ trợ kê khai tờ khai 02/TNDN:
   Bổ sung chức năng tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN
Link tải phần mềm HTKK 3.2.4:  Tại đây
Người nộp thuế có thể tải ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.4 , hoặc thực hiện kê khai trực tuyến các tờ khai theo nội dung nâng cấp.
( Nguồn từ  trang: nhantokhai.gdt.gov.vn )

Diễn đàn Webketoan