Một số hướng dẫn về hóa đơn từ Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 11/08/2016 - 10452 lượt xem.

Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào?

Căn cứ: Điểm a, Khoản 4, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC
Theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 đã xóa bỏ và đã lập hóa đơn khác thay thế thì chỉ bị phạt cảnh cáo.
Nguồn tham khảo: Công văn 3387/TCT-CS, ngày 29/07/2016

Việc lập hóa đơn khi được hoàn trả phí bảo hiểm

Căn cứ:
– Điều 1, Thông tư 09/2011/TT-BTC
– Khoản 2(đ), Điều 9, Thông tư 09/2011/TT-BTC
Theo đó:
Đối với khách hàng mua bảo hiểm là các doanh nghiệp khi được công ty hoàn trả phí bảo hiểm, thì khi được công ty bảo hiểm yêu cầu hóa đơn GTGT, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT và lý do hoàn trả.

Hóa đơn này là căn cứ để công ty bảo hiểm điều chỉnh doanh số, số thuế GTGT đầu ra và doanh nghiệp mua bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế GTGT đã kê khai hoặc khấu trừ.

Nguồn tham khảo: Công văn 2782/TCT-DNL, ngày 22/06/2016

Diễn đàn Webketoan