Biểu thuế Xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/09/2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/09/2016 - 8429 lượt xem.

Ngày 01/09/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ban hành kèm theo Nghị định này:
1. Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
2. Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
3. Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.
4. Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng:

– Nếu thuộc loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc hoặc từ 10 – 15 chỗ ngồi thì áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối theo Phụ lục III Nghị định này;

– Nếu dưới 9 chỗ ngồi nhưng có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở lên thì áp dụng mức thuế nhập khẩu hỗn hợp theo Phụ lục III Nghị định này;

– Trường hợp là xe từ 16 chỗ trở lên hoặc xe tải không quá 5 tấn thì áp dụng mức thuế là 150%;

– Các xe ô tô loại khác áp dụng mức thuế bằng 1,5 lần xe ô tô mới cùng chủng loại (Điều 7, Nghị định 122/2016/NĐ-CP).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

Nghị định này bãi bỏ:
• Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011;
• Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 3/5/2013;
• Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012;
• Thông tư số 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014;
• Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015;
• Thông tư số 05/2016/TT-BTC ngày 13/01/2016;
• Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016;
• Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016;
• Thông tư số 31/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016;
• Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016;
• Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016;
• Thông tư số 73/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016;
• Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.

Tải Nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan