Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 09/08/2013 - 4945 lượt xem.

Theo hướng dẫn tại công văn số 8817/BTC-TCT ban hành ngày 8/7/2013, việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần cho mục đích thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ phần của công ty đại chúng hay không đại chúng đều thống nhất được xem là chuyển nhượng chứng khoán. 

ck-a7116

 

Theo đó, có thể hiểu là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất là 20% trên thu nhập tính thuế của cả năm hoặc áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần đối với cá nhân cư trú.

Quy định này thay thế hướng dẫn tại công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010, trong đó quy định rằng thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong các công ty chưa phải công ty đại chúng được xem là thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chịu thuế 20% trên thu nhập tính thuế (bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan) đối với cá nhân cư trú.

 

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nguồn DĐDN

Diễn đàn Webketoan