Chi nhánh bán hàng hạch toán phụ thuộc

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 14/06/2016 - 5674 lượt xem.

Căn cứ:
– Tiết c, Khoản 1, Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Điểm 2.6, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

♦  Trường hợp Công ty có các Chi nhánh bán hàng hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố khác nơi Công ty đóng trụ sở chính, thì Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh.

♦  Khi xuất điều chuyển hàng hóa cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc để bán thì Công ty có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

+ Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

+ Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ;

♦   Chi nhánh khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về Công ty để Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Chi nhánh.

♦  Chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của Công ty xuất cho.

Nguồn tham khảo: Công văn 2252/TCT-CS, ngày 26/05/2016

Diễn đàn Webketoan