Chi nhánh công ty có được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa thanh toán bằng tiền mặt vào tài khoản công ty?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 27/05/2016 - 5726 lượt xem.

Căn cứ:
– Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp Công ty sử dụng hoá đơn GTGT xuất hàng cho chi nhánh (đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc), Chi nhánh thu tiền bán hàng và nộp tiền mặt vào tài khoản Công ty theo quy chế tài chính nội bộ của Công ty.

Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hoá từ công ty mẹ nếu:
– Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT xuất hàng cho chi nhánh.
– Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền vào tài khoản của Công ty theo đúng quy chế nội bộ.

 

*Nguồn tham khảo: Công văn 2184/TCT-DNL, ngày 23/05/2016

Diễn đàn Webketoan