Chính phủ đính chính về sai sót của Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 01/04/2017 - 6061 lượt xem.

Ngày 28/03/2017, Chính phủ ban hành Công văn 114/CP-KTTH đính chính về thời hạn nộp lệ phí trước bạ như sau:

                                              Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Nghị định 140:

Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

“Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế

Đính chính lại:

“Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế

Bỏ chữ làm việc trong Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Tải công văn: TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Diễn đàn Webketoan