Chính phủ mở kênh tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp và người dân

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 30/05/2017 - 4052 lượt xem.

Căn cứ quyết định số 574/QĐ-TTg

Theo đó, từ ngày 25/04/2017, chính phủ sẽ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin trên Cổng thông tin điện tử chính phủ.

Theo quyết định là không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.

*** Nội dung phản ánh, kiến nghị

Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

*** Cách thức phản ánh, kiến nghị

– Người dân truy cập vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn để gửi phản ánh, kiến nghị.

– Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn để gửi phản ánh, kiến nghị.

 

*** Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

– Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

– Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị quy định tại Điều 4 (Quyết định 574/QĐ-TTg)

– Có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.

*** Giá trị phản ánh, kiến nghị được gửi trên Hệ thống thông tin

– Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên Hệ thống thông tin có giá trị như văn bản giấy.

– Các hoạt động, nội dung thực hiện tiếp nhận, phối hợp và xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan tiếp nhận và cơ quan xử lý trên Hệ thống thông tin có giá trị như văn bản giấy.

*** Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị

– Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

– Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

– Trường hợp các phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì quy trình trả lời phải được thực hiện và quản lý theo chế độ mật, không cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin.

Diễn đàn Webketoan