CHÍNH THỨC GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT – Nghị định 41/2020

Đăng bởi: Phan Thanh Nam - Thursday 09/04/2020 - 1515 lượt xem.
Ngày 08/04/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nội dung phần lớn giống như tờ trình của Tổng Cục thuế số 1307/TCT-CS ngày 27/03/2020.

Các doanh nghiệp thỏa điều kiện nghị định 41 sẽ cần làm gì ?
Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế trước ngày 30/7/2020 (theo mẫu trong nghị định) cho cơ quan thuế trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). Nộp giấy đề nghị sau ngày 30/07/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/04/2020.
Phan Thanh Nam

Diễn đàn Webketoan