Cho doanh nghiệp khác vay với lãi xuất 0% sẽ bị ấn định thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 01/11/2016 - 8562 lượt xem.

Căn cứ: Điểm e, Khoản 1, Điều 37, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Những trường hợp bị ấn định thuế:

• Không đăng ký thuế;

Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

• Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;

Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

• Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

• Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo đó:

 

Doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế

Trường hợp doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay vốn với lãi suất 0% thì hoạt động vay vốn trên là việc thực hiện trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Vì vậy doanh nghiệp sẽ thuộc diện bị ấn định thuế.

Nguồn tham khảo: Công văn 4975/TCT-CS, 26/10/2016

Diễn đàn Webketoan